Prodej stavebního pozemku 840 m2, Chuderov, okr. UL

Tento inzerát již není platný.

Nabídka

V intravilánu obce Chuderov Vám nabízíme ke koupi pozemek určený platným územním plánem obce k zastavění stavbou rodinného bydlení. Pozemek je v připojené fotodokumentaci označen jako „pozemek 840 m2“. K tomuto pozemku je možno přikoupit sousední pozemek o celkové výměře 930 m2, který je rovněž určený k zastavění stavbou rodinného bydlení. Prezentace pozemku na webu jsrk.cz. Podél západní hranice obou pozemků probíhá místní asfaltová komunikace s jednosměrným provozem vedeným ve směru S-J. Sítě: Plyn - na snímku ozn. zelenou barvou, plynové potrubí prochází výše uvedenou místní asfaltovou komunikací. Elektro - na snímku ozn. červenou barvou, podzemní vedení nn probíhá podél protilehlé hranice místní asfaltové komunikace. Voda – na snímku ozn. modrou barvou, vodovodní řad probíhá rovněž podél protilehlé hranice místní asfaltové komunikace. Kanalizace – obec nemá t.č. vlastní kanalizační síť. Bude nutno osadit ČOV s možností vyústění do místní vodoteče, tj. Chuderovského potoka. Vodoteč probíhá podél východní hranice pozemků. Dle verbálního vyjádření starosty obce Chuderov ze dne 14.4.2014 povoluje místně příslušný vodoprávní úřad při dodržení povolených hodnot BSK5 zaústění výtoku ČOV do jmenované vodoteče. Nabídka výstavby-rodinné domy na klíč|www.drevostavby-okal.cz. Společnost DFH Haus CZ s.r.o. - OKAL CZ je výrobcem a dodavatelem montovaných nízkoenergetických dřevostaveb, rodinných domů na klíč. Společnost je součástí německého DFH Deutsche Fertighaus Holding AG.
V případě Vašeho zájmu o další informace, respektive výstavbu dřevostavby OKAL, rodinného domu na klíč, jsem Vám plně k dispozici na uvedených kontaktech. Těším se na naši spolupráci. Mgr. Jiří Sýkora v.r., obchodní zástupce – stavební poradce společnosti OKAL

Cena v KČ: 840 000, Ústí nad Labem