Prodej dvou stavebních pozemků v Chuderově, okr. UL

Tento inzerát již není platný.

Nabídka

V intravilánu obce Chuderov Vám nabízíme ke koupi soubor celkem tří pozemků, které jsou platným územním plánem obce určeny k zastavění stavbami rodinného bydlení. Vlastík pozemků upřednostní zájemce, který koupí pozemky en bloc, tím není vyloučena možnost jednotlivého prodeje pozemků. Pozemky jsou v připojené fotodokumentaci označeny takto: „pozemek č.1“ o výměře 840 m2 a „pozemek č.2“, který je tvořen dvěma pozemky ( 824 + 106 m2) o celkové výměře 930 m2. Podél západní hranice pozemků probíhá místní asfaltová komunikace s jednosměrným provozem vedeným ve směru S-J. Sítě: Plyn - na snímku ozn. zelenou barvou, plynové potrubí prochází výše uvedenou místní asfaltovou komunikací. Elektro - na snímku ozn. červenou barvou, podzemní vedení nn probíhá podél protilehlé hranice místní asfaltové komunikace. Voda – na snímku ozn. modrou barvou, vodovodní řad probíhá rovněž podél protilehlé hranice místní asfaltové komunikace. Kanalizace – obec nemá t.č. vlastní kanalizační síť. Bude nutno osadit ČOV s možností vyústění do místní vodoteče, tj. Chuderovského potoka. Vodoteč probíhá podél východní hranice pozemků. Dle verbálního vyjádření starosty obce Chuderov ze dne 14.4.2014 povoluje místně příslušný vodoprávní úřad při dodržení povolených hodnot BSK5 zaústění výtoku ČOV do jmenované vodoteče. Nabídka výstavby-rodinné domy na klíč | www.drevostavby-okal.cz. Společnost DFH Haus CZ s.r.o. - OKAL CZ je výrobcem a dodavatelem montovaných nízkoenergetických dřevostaveb, rodinných domů na klíč. Společnost je součástí německého DFH Deutsche Fertighaus Holding AG. V případě Vašeho zájmu o další informace, respektive výstavbu dřevostavby OKAL, rodinného domu na klíč, jsem Vám plně k dispozici na uvedených kontaktech. Těším se na naši spolupráci, Mgr. Jiří Sýkora v.r. obchodní zástupce – stavební poradce společnosti OKAL.
Více informací naleznete pod níže uvedeným odkazem na web jsrk.cz

Cena v KČ: 1 770 000, Ústí nad Labem