Učebnice pro střední školu

Tento inzerát již není platný.

Nabídka

Prometheus - Sbírka úloh z matematiky pro ZŠ - Běloun - 45,-
Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium - 110,-
Matematika SOŠ, SOU - Posloupnosti a finanční matematika - 60,-
Matematika SOŠ, SOU - 1.část - 45,-
2.část - 35,-
3.část - 45,-
4.část - 45,-
5.část - 60,-
Fraus - Maturitní témata v němčině nově - 85,-
Tripolia - Čítanka 1 - 70,-
Čítanka 2 - 70,-
Výuka cz - Čítanka 3 k literatuře - přehledu SŠ učiva - 80,-
Čítanka 4 k literatuře - přehledu SŠ učiva - 90,-
Obsahy a rozbory děl k literatuře - přehledu SŠ - 100,-
Matematika - přehled středoškolského učiva - 90,-
Fortuna - Základy managementu pro SŠ - 35,-
Marketing pro SŠ a VOŠ - 85,-
Bankovnictví pro SŠ a veřejnost - 70,-
Přehled učiva k maturitní zkoušce z ekonomiky - 85,-
SPN - Občanská nauka 1 pro SOŠ - 70,-
Občanská nauka 2 pro SOŠ - 70,-
Více na iolkju@seznam.cz

Chrudim