Elektrotechnik

Tento inzerát již není platný.

Nabídka

Pracovní činnosti:
• Provádění kontrol elektrických zařízení.
• Projektování jednoduchých elektrických zařízení.
• Zajišťování technologické přípravy jednoduché elektrotechnické výroby nebo montáže.
• Spolupráce při tvorbě norem a normativů.
• Spolupráce při zajišťování výroby, montáže nebo provozu elektrických zařízení.
• Zajišťování technické a technologické způsobilosti a používaných elektrických strojů, zařízení, přístrojů nebo nářadí.
• Vedení příslušné provozní a technické dokumentace.
Kvalifikační požadavky:
a) Střední odborné vzdělání s výučním listem, a nebo
b) Střední odborné vzdělání s maturitou v oboru
Požadovaná oblast - elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Obecné dovednosti:
Počítačová způsobilost, způsobilost k řízení osobního automobilu skupiny B
Další požadavky:
Kooperace, flexibilita, výkonnost, aktivní přístup, celoživotní učení

Ústí nad Labem