Dar ve výši 150 000 eur

Tento inzerát již není platný.

Nabídka

Dobré ráno
Stručně řečeno, jmenuji se původně Moscatelli Luciana
Ital a já žijeme ve Francii. Trpím vážnou nemocí, která
odsuzuje mě k jisté smrti, je to rakovina krku, a já
má částku 150 000 eur, kterou bych rád vydělal
dar důvěryhodnému a čestnému člověku
dobré využití. Vlastním dovozní firmu
červeného oleje ve Francii a před 6 lety jsem ztratila manžela,
což mě velmi ovlivnilo a dodnes jsem se nemohl znovu oženit,
neměli jsme děti. Rád bych před svou smrtí daroval tuto částku, ať jsou mé dny sečteny pro nedostatek této nemoci, na kterou nemám lék, pokud můžete mít z tohoto daru prospěch. zde je moje e-mailová adresa: moscatellilucina@gmail.com

Cena v KČ: 6 000, Praha